Kursus

Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at medvirke ved udarbejdelse og vedligeholdelse af køkkenets program for egenkontrol, herunder sikre opretholdelse af fødevaresikkerhed ved tilberedning og produktion af mad.

Fakta

Navn:
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
20891-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte, som arbejder med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, caféer, kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål

Du opnår viden, som gør dig i stand til:- At redegøre for specifikke sygdomsfremkaldende mikroorganismer til opretholdelse af fødevaresikkerhed ved tilberedning og produktion af mad.- At redegøre for principperne bag HACCP-plan for kolde og varme madproduktioner. På baggrund af denne viden opnår du færdighed i: - At medvirke ved udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens egenkontrolprogram i forhold til udpegning, overvågning og dokumentation af de kritiske kontrolpunkter. - At anvende ny viden om nødvendige temperaturforløb i madtilberedningen til at opnå øget kulinarisk kvalitet og udvikle egne opskrifter.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.