Kursus

Velkommen på slagteriet - brancheintroduktion

Du får introduktion til slagteribranchen generelt, både gris- og kreaturslagterierne samt tarmrenser. På kurset prøver du udbenings- og skæreprocesser med fokus på ergonomi og sikkerhed.

Fakta

Navn:
Velkommen på slagteriet - brancheintroduktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
49581-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte kommende medarbejder med beskæftigelse inden for slagteribranchen.

Mål

- Deltageren kan anvende værktøj/kniv til en given skæreopgave i fersk kød. - Deltageren kan anvende værktøj/kniv ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.- Deltageren kan på grundlæggende niveau udføre arbejdsprocesser og produktioner i slagteriet som f.eks. opskæring og i slagtergangen - Deltageren har viden om hvordan slagtedyret bliver udnyttet i produktionen.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.