Kursus

Emballering og etikettering af kødprodukter

Deltageren kan under vejledning klargøre og emballere kødprodukter i forskellige typer af emballage med baggrund i kendskab til pakkemetoder samt lovkrav til kvalitet og holdbarhed for kødprodukter. Deltageren kan etikettere pakker med kød ud fra viden om lovkrav til etikettering. Deltageren kan følge forskrifter for sikkerhed, personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Fakta

Navn:
Emballering og etikettering af kødprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48017-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget med udbening, forædling og pakning af kødstykker inden i industrislagtning og fødevareindustri.

Mål

Deltageren kan under vejledning klargøre og emballere kødprodukter i forskellige typer af emballage.Deltageren kan pakke kød med baggrund i kendskab til forskellige pakkemetoder samt lovkrav til kvalitet og holdbarhed for kødprodukter.Deltageren kan etikettere pakker med kød ud fra viden om lovkrav til etikettering.Deltageren kan følge gældende forskrifter for sikkerhed og ergonomi ved arbejdsopgaver inden for emballering og etikettering af kødprodukter.Deltageren kan efterleve gældende forskrifter for personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Varighed

1 dag.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.