Kursus

Emballering og etikettering af kødprodukter

Deltageren kan under vejledning klargøre og emballere kødprodukter i forskellige typer af emballage med baggrund i kendskab til pakkemetoder samt lovkrav til kvalitet og holdbarhed for kødprodukter. Deltageren kan etikettere pakker med kød ud fra viden om lovkrav til etikettering. Deltageren kan følge forskrifter for sikkerhed, personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Fakta

Navn:
Emballering og etikettering af kødprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48017-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget med udbening, forædling og pakning af kødstykker inden i industrislagtning og fødevareindustri.

Mål

Deltageren kan under vejledning klargøre og emballere kødprodukter i forskellige typer af emballage.Deltageren kan pakke kød med baggrund i kendskab til forskellige pakkemetoder samt lovkrav til kvalitet og holdbarhed for kødprodukter.Deltageren kan etikettere pakker med kød ud fra viden om lovkrav til etikettering.Deltageren kan følge gældende forskrifter for sikkerhed og ergonomi ved arbejdsopgaver inden for emballering og etikettering af kødprodukter.Deltageren kan efterleve gældende forskrifter for personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Varighed

1 dag.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College