Bygge/anlæg og industri

Her finder du fælles kompetencebeskrivelser af de uddannelser, der hører under Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri.

På uddannelserne lærer man om det praktiske arbejde inden for etablering og vedligeholdelse af bygninger, veje og afløbssystemer.

Under hver beskrivelse ligger de tilhørende kursusbeskrivelser med tilknyttede hold.