Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen

På områdets kurser får du forudsætninger for at udføre bygge- og anlægsopgaver under havets overflade.

Fakta

Navn:
Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2884

Det kan fx være i forbindelse med reparationer, bjærgning af materiel, inspektion, kabellægning, forurening og andre miljøopgaver samt skrotning og nedrivning eller fjernstyrede opgaver med Remote Operated Vehicles (ROV). Desuden undersøgelser forud for større anlægsopgaver eller miljøindsatser.

Kurserne henvender sig typisk til faglærte inden for bygge- og anlæg, auto, smed eller lignende samt personer med militær baggrund.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Du lærer fx at planlægge og gennemføre et dyk, udføre arbejdet og komme sikkert tilbage til overfladen.

Området Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen giver:

  • Kompetence civil erhvervsdykning
  • Kompetence undervandsentreprenør

Kurserne udbydes af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/Anlæg og Industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information