Kursus

Glas til interiør - UV limning

Deltageren kan udføre arbejde med UV-lim og lim-teknikker i forbindelse med opbygning af UV-limede glaskonstruktioner til interiør brug på en sikkerheds og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Glas til interiør - UV limning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
48692-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til glarmestre og personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området. Deltagerne skal forud for deltagelse i kurset være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, idet arbejde med epoxyharpikser og isocyanater kun må udføres af personer, som har gennemgået en særlig uddannelse jævnfør AT-bekendtgørelse på området.

Mål

Deltageren kan ud fra en forståelse af lim-teknikkens kemiske og fysiske egenskaber arbejde med UV-lim og lim-teknikker i forbindelse med opbygning af UV- limede glaskonstruktioner til interiør brug og kan beregne limningers regningsmæssige styrke. Deltagerne kan desuden vælge og anvende hensigtsmæssige værktøjer og hjælpemidler til udførelse af forskellige opgaver. Deltagerne er bekendt med krav om, at arbejdet med UV-lim skal være inddraget i virksomhedens ArbejdsPladsVurdering (APV), ligesom deltageren har kendskab til gældende regler og vejledninger for sikkerhed og sundhed ved arbejdet med UV-lime.   Deltagerne skal forud for deltagelse i kurset være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, idet arbejde med epoxyharpikser og isocyanater kun må udføres af personer, som har gennemgået en særlig uddannelse jævnfør AT-bekendtgørelse på området.  

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsesmålet.   I vurderingen indgår resultatet af den test, som deltageren besvarer i forbindelse med kurset.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.