kursus i Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring

Kurserne inden for gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring giver dig forudsætninger for at arbejde med opbygning og overfladebelægning af gulve, trapper og vådrum.

Fakta

Navn:
Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2210

Du arbejder fx med gulvbelægning i lettere materialer som træ, kork, vinyl og linoleum og med vådrumssikring, fald på gulv samt afslutninger på afløb og rørgennemføringer.

Kurserne henvender sig til tømrere og gulvlæggere og til ufaglærte, som beskæftiger sig med gulvlægning.

Se alle AMU-kurser inden for området Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring omfatter kurser inden for emnerne:

  • Udførelse af gulvlægning og gulvbeklædningsopgaver
  • Udførelse af vådrumsopgaver og vådrumssikring

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Udvikling af sjakbajsen som leder
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
CAD - 2D på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
CAD - 3D på byggepladsen
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Murede smighjørner - opførelse
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Radonsikring i byggeriet
Konflikthåndtering
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Projektforståelse - bygge og anlæg
Bygningsreglementet - anvendelse
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Lasernivellering
Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation
Nivellering
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information