Kursus

Vådrumssikring

Du vil efter kurset bl.a kunne udføre vådrumssikring af let og tungt vådrum efter gældende love, regler og produktanvisninger. Du vil også kunne overholde funktionskrav ved etablering og renovering af et givet vådrum efter Bygningsreglement samt udarbejde elektronisk plan for udførelsen af kvalitetssikring i samarbejde med andre faggrupper.

Fakta

Navn:
Vådrumssikring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2210
Fagkode:
48919-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere samt andre, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Mål

Deltageren kan ved nybyggeri og renovering af et givet vådrum med vådrumssikring udføre: - Manuel og elektronisk plan for kvalitetssikring af vådrum med vådrumssikring, herunder:o beskrive de enkelte arbejdsprocesser og gældende krav til udførelse af vådrum samt de praktiske metoder til kvalitetssikring af arbejdet,o opstille en handlingsplan i dialog med kunden og andre samarbejdspartnere. o inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen og løbende gennemføre sikring af arbejdets kvalitet, så det færdige vådrum opfylder alle krav til vådrumssikring samto beskrive og vurdere behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse. - Vådrumssikring af let og tungt vådrum, herunder:o vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også vedrører afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen, o sikre de nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse,o vurdere, om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt samt o sikre at alle funktionskrav til vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og efterleve gældende krav og gældende SBI-anvisninger samt GVK¿s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) vådrumsfakta.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Roskilde Tekniske Skole