Kursus

Lasernivellering

Du kan efter kurset anvende laser til nivellering og afstandsmåling ved bygge- og anlægsopgaver. Du kan endvidere vælge den bedst egnede laser til en given opgave ud fra kendskab til laserudstyr, herunder roterende laser/streg- og punktlaser eller afstandsmåler samt vedligeholde og kontrollere udstyret og dets nøjagtighed.

Fakta

Navn:
Lasernivellering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2209
Fagkode:
49235-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Anvende laser til nivellering og afstandsmåling ved bygge- og anlægsopgaver. - Vælge den bedst egnede laser til en given opgave ud fra kendskab til laserudstyr, herunder roterende laser/streg- og punktlaser eller afstandsmåler.- Vedligeholde og kontrollere udstyret og dets nøjagtighed. - Anvende udstyret under hensyn til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med laser.- Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.