Kursus

Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation

Du kan efter kurset bl.a. oplægge beton- og teglstenstage samt vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype. Du kan endvidere udføre rygnings- og gratarbejde med og uden anvendelse af mørtel/kit samt medvirke ved valg af undertagstype og konstruktion og vurdere et oplagt undertag med henblik på evt. reparation.

Fakta

Navn:
Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2895
Fagkode:
49242-

-

Målgruppe

Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Oplægge beton- og teglstenstage. - Vælge velegnet fastgørelse eller mørtel- og kittype samt hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse. - Udføre rygnings- og gratarbejde med og uden anvendelse af mørtel/kit.- Medvirke ved valg af undertagstype og konstruktion.- Vurdere et oplagt undertag med henblik på evt. reparation.- Vurdere om ventilation af tagkonstruktioner er udført efter gældende regler med henblik på rettelse af fejl og mangler.- Vurdere inddækninger og gennemføringer med henblik på etablering/forbedring og fornyelse.- Medvirke ved konstruktion og opbygning af brandkamserstatninger og brandsektionsvægge.- Udføre arbejdet efter gældende krav til kvalitetssikring og under hensyn til kvalitative og æstetiske krav. - Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov samt vejledninger for oplægning af tegltag mv. i eksempelvis "TEGL 36".

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.