Kursus

CAD - Udarbejdelse af plantegninger

Deltagerne kan anvende elektronisk tegneprogram til at udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele.

Fakta

Navn:
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
45327-

Målgruppe

Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Mål

Deltagerne kan anvende elektronisk tegneprogram til at udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele.Deltagerne kan målsætte plantegninger og påføre tekst ved anvendelse af BIPS lagstruktur.Deltagerne kan oprette og redigere egne væg-, dør- og vinduestyper samt flytte disse fra tegning til tegning.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser