Kursus

CAD - Udarbejdelse af plantegninger

Deltagerne kan anvende elektronisk tegneprogram til at udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele.

Fakta

Navn:
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258
Fagkode:
45327-

Målgruppe

Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Mål

Deltagerne kan anvende elektronisk tegneprogram til at udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele.Deltagerne kan målsætte plantegninger og påføre tekst ved anvendelse af BIPS lagstruktur.Deltagerne kan oprette og redigere egne væg-, dør- og vinduestyper samt flytte disse fra tegning til tegning.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser