Kursus

Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.

Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger - jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer..

Fakta

Navn:
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
45588-

.

Målgruppe

Personer der kan blive eksponeret med epoxy- og isocyanatholdige produkter i forbindelse med fugning og samling af bygningselementer.

Mål

Deltagerne kan i forbindelse med samling og fugning af bygningselementer, ved hjælp af lukkede beholdere med epoxy- og, isocyanatholdige (PU-holdige) skum- og fugematerialer, træffe fornødne personlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag om kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer.

Deltagerne kan således sikkerhedsmæssigt forsvarligt anvende fuge- og skummaterialer fra lukkede beholdere i forbindelse med montage af vinduer og døre samt i forbindelse med brøndgravning, montage af sanitetselementer, betonelementer og afløbsbrønde mv. Desuden kan deltagerne håndtere situationer, der kan sidestilles med en fuge, fx limning af lister o.lign. 

Varighed

1,0 dag.

Eksamen

Uddannelsen opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, Kap. 4 Krav om uddannelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med farlige stoffer og materialer, der omfatter de kvalifikationskrav, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 10, stk. 2.3 om Kvalifikationskrav ved arbejde med Fugning af bygningselementer. Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Uddannelsesbeviset har gyldighed som certifikat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser