Kursus

Udvikling af sjakbajsen som leder

Du kan efter kurset indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde og forholde dig til din rolle som fungerende som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.Du kan efter kurset selvstændigt sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen og forholde dig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket. Derudover er der fokus på at medvirke og motivere til hensigtsmæssig affaldssortering.

Fakta

Navn:
Udvikling af sjakbajsen som leder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2892
Fagkode:
22048-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring

Mål

Deltageren kan:indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører, herunder med henblik på at sikre minimalt spild.forholde sig til sin rolle som dels repræsentant for virksomheden og dels som leder for kollegerne i sjakket.fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet.medvirke til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning ud fra kendskab til APV og PSS.anvende almindeligt forekommende værktøjer samt principperne i det trimmede byggeri til planlægning og styring af entrepriser.fokusere på og motivere kolleger til at fokusere på at mindske det totale CO2 udslip og medvirke til mindst mulig klimabelastning i hele bygge-anlægsfasen.medvirke til at sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen.forholde sig til egen ledelsesstil, kommunikation og adfærd, som rollemodel for kollegerne i sjakket.instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende.medvirke og motivere kolleger til hensigtsmæssig affaldssortering.forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.

Varighed

4 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.