Kursus

Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg

Du kan efter kurset granske processer og udfaldskrav for et givent projektet efter gældende love og regler og indgå i konstruktiv dialog med bygherre og arbejdsgiver om tidsforbrug og kvalitet. Du kan endvidere medvirke ved kvalitetssikring og dokumentation af kvalitetssikringen på PC og mobile enheder (PDA).

Fakta

Navn:
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258
Fagkode:
48972-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltageren kan for et givent bygge- og anlægsprojekt:- Granske projektets processer og udfaldskrav ud fra gældende love og regler samt hensynet til sikkerhed og sundhed på byggepladsen.- Indgå i konstruktiv dialog med bygherre og arbejdsgiver om tidsforbrug og kvalitet. - Medvirke ved kvalitetssikring og vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt. - Medvirke til at udarbejde dokumentation af kvalitetssikringen, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA).

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

EUC Lillebælt

EUC Nord

Roskilde Tekniske Skole