Industriel fremstilling af betonvarer/elementer
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer

På kurserne inden for industriel fremstilling af betonvarer og elementer kan du lære at arbejde med både små og store emner i beton.

Fakta

Navn:
Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2888

Du kan støbe belægningssten, kantsten og fliser, og du kan producere betonelementer til bygningsindustrien. Du fremstiller støbeforme og lærer at forstærke betonen med armering. Endelig kan du lære at styre blandingsanlæg samt støbe, afforskalle og overfladebehandle betonen.

Desuden lærer du om bæredygtigt og klimavenligt byggeri.

Se alle AMU-kurser inden for området Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

På kurserne inden for Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer lærer du om:

  • Produktion af betonvarer
  • Produktion af betonelementer til bygge- og anlægskonstruktioner
  • Klima og bæredygtighed i industriel fremstilling af betonvarer/-elementer

Målgruppe

Kurserne henvender sig fx til betonmagere, maskinoperatører og ufaglærte.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle kan deltage på et AMU-kursus.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der er i job eller ledige. Personer med en videregående uddannelse kan deltage, men skal betale fuld pris.

For at tilmelde dig et AMU-kursus skal du enten bo eller arbejde i Danmark.

For at deltage i certifikatkurser skal du evt. opfylde særlige krav fra myndighederne til fx alder, kørekort eller andet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Udvikling af sjakbajsen som leder
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader
CAD - 2D på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Introduktion til førstehjælp på jobbet
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Anhugning på byggepladsen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Systemstilladser - opstilling mv.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Konflikthåndtering
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Slap armering - trin 1
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Projektforståelse - bygge og anlæg
Bygningsreglementet - anvendelse
Slap armering - trin 2
Slap armering - trin 3
Beton- blanding og udstøbning
Montering af betonelementer
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Bygningsmaler - Spartling af overflader
Nivellering
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information