Kursus

Kvalitets kontrol af betonvarer og betonelementer

Du kan efter kurset varetage virksomhedens kvalitetskontrol af betonvarer/ betonelementer ud fra viden om de relevante standarder samt foretage de praktiske kontrolmålinger vedrørende dimensioner og styrker i henhold til gældende standarder. Du kan endvidere kontrollere, at måleværktøjerne er kalibrerede og vedligeholdt samt bearbejde og indføre de opsamlede data i kontroljournal.

Fakta

Navn:
Kvalitets kontrol af betonvarer og betonelementer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49186-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltageren kan: - Varetage virksomhedens kvalitetskontrol af betonvarer/ betonelementer ud fra viden om de relevante standarder. - Foretage de praktiske kontrolmålinger vedrørende dimensioner og styrker i henhold til gældende standarder.- Kontrollere at måleværktøjerne er kalibrerede og vedligeholdt. - Bearbejde og indføre de opsamlede data i kontroljournal.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland