Kursus

Montering af betonelementer

Du kan efter kurset medvirke ved montering af facadeelementer, vægelementer, søjler, bjælker, trapper og reposer i beton, forberede elementmontage, vurdere afstivnings- og anhugningsmateriellets egnethed til en given opgave. Du kan endvidere afsætte og udmåle, hvor de enkelte elementer skal stå ud fra byggeriets modullinjer og montageplaner samt udføre arbejdet under hensyn til eget og andres sikkerhed.

Fakta

Navn:
Montering af betonelementer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2212
Fagkode:
49078-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Mål

Deltageren kan på byggepladsen indgå i samarbejde med erfarne kolleger om: - Montering af facadeelementer, vægelementer, søjler, bjælker, trapper og reposer i beton på sikkerheds- og kvalitetsmæssig forsvarlig vis.- Udførelse af forberedelser forud for elementmontage- Vurdering af afstivnings- og anhugningsmateriellets egnethed til en given opgave. - Udførelse af afsætning og udmåle hvor de enkelte elementer skal stå ud fra byggeriets modullinier.- Anvendelse af montageplaner til at planlægge elementleverancen og montagerækkefølgen.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres sikkerhed samt arbejdsmiljømæssige regler.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland