Kursus

Betonoverflader - udførelse af afslutninger

Du kan efter kurset udføre støbearbejde med forskellige afsluttende overfladebehandlinger samt udarbejde betonrecepter til frilagte betonoverflader og til indfarvet betoner. Du kan endvidere arbejde med forskellige prægninger af overfladen samt vurdere og foretage mindre komplicerede finish- og reparationsarbejder af betonoverflader efter støbning.

Fakta

Navn:
Betonoverflader - udførelse af afslutninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49182-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltageren kan: - Udføre støbearbejde med forskellige afsluttende overfladebehandlinger. - Udarbejde betonrecepter til frilagte betonoverflader samt til indfarvet betoner. - Arbejde med forskellige prægninger af overfladen, fx kostning, matricer, og slibning af betonoverflader. - Vurdere og foretage mindre komplicerede finish- og reparationsarbejder af betonoverflader efter støbning. - Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland