Kursus

Bygningsmaler - Spartling af overflader

Du kan efter kurset vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, sparteltape og spartelmasse og udføre korrekt spartling af gipsplader med tilhørende proces- og slutkontrol. Du kan endvidere spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet - og vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v.

Fakta

Navn:
Bygningsmaler - Spartling af overflader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49257-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltageren kan:- Vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, sparteltape og spartelmasse samt vurdere indfaldskrav ved arbejde med gipsplader.- Foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indgående/udadgående hjørner og af loft-/vægovergange. - Udføre proces- og slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav og efter gældende regler. - Spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand. - Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand. - Vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.- Vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v. - Planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.- Vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.