Kursus

Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)

På kurset lærer du at variere dine arbejdsstillinger og dermed undgå nedslidning. Du lærer også at kommunikere om ergonomi og arbejdsprocesser. Endeligt lærer du om den danske model for arbejdsmiljø og hvordan man anmelder arbejdsskader.

Fakta

Navn:
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2270
Fagkode:
48596-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte personer, med dansk som andetsprog.

Mål

Deltageren har viden om: · psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden · opbygningen af arbejdsmiljøsikkerhed på arbejdspladsen · hvordan arbejdsskader anmeldes, herunder krav til dokumentation og Arbejdstilsynets håndtering af anmeldelsen. Deltageren kan: · foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job. · inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen. · anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. · forstå at handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde. · forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning · indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BFA. · kommunikere med fagspecifikke termer om korrekt værktøj, udstyr, materialer og bevægemønstre i forhold til gode ergonomiske arbejdsprocesser, der er centrale for de jobfunktioner som arbejdet indeholder.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.