Kursus

Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner

Deltagerne kan indgå i hele forløbet fra idé, design, form- og armeringsarbejde samt udstøbning og afformning ved udførelse af mindre betonkonstruktioner i samarbejde med andre faggrupper og dermed reducere fejl og øge kvaliteten af det udførte arbejde.

Fakta

Navn:
Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
43740-

-

Målgruppe

Alle udførende bygningsarbejdere, faglærte og ufaglærte, som indgår eller som skal indgå i udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltagerne kan indgå i hele forløbet fra idé, design, form- og armeringsarbejde samt udstøbning og afformning ved konkret udførelse af mindre betonkonstruktioner i samarbejde med andre faggrupper. På den baggrund kan antallet af fejl på byggepladsen reduceres samtidig med, at kvalitetskrav til den givne konstruktion kan overholdes. Deltagerne skal endvidere sammen kunne sikre, at der tages behørige forholdsregler i forhold til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdets udførelse på byggepladsen.  

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men underviseren udsteder et bevis til de deltagere, der vurderes at have nået uddannelsesmålet. Undervejs i forløbet vil der indgå en gruppevis evaluering, der omfatter design, funktion, udnyttelse af materialer samt udførelse af en mindre betonkonstruktion.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland