Kursus

Fremstilling af forspændt betonelementer

Du kan efter kurset medvirke ved fremstilling af forspændt betonelementer ud fra viden om forskellige metoder til for- og efterspænding. Du kan endvidere medvirke til at udføre og placere armering korrekt i forspændte betonelementer efter anvisning.

Fakta

Navn:
Fremstilling af forspændt betonelementer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49180-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltagerne kan: - Medvirke ved fremstilling af forspændt betonelementer ud fra viden om forskellige metoder til for- og efterspænding. - Efter anvisning udføre og placere armering, trækrør og indstøbningsdele mv. korrekt i forspændte betonelementer.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø samt kendskab til de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved opspænding af armering.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland