Kursus

Beton- blanding og udstøbning

Du kan efter kurset anvende mindre blandeanlæg til blanding af beton og evt. mørtel ud fra viden om anlæggets opbygning og anvendelighed til forskellige typer af opgaver. Du kan endvidere foretage korrekt modtagekontrol, udstøbning, bearbejdning og efterbehandling af konstruktionsbeton efter gældende regler og anbefalinger.

Fakta

Navn:
Beton- blanding og udstøbning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2887
Fagkode:
49076-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Mål

Deltagerne kan på byggepladsen:- Anvende mindre blandeanlæg til blanding af beton og evt. mørtel ud fra viden om; o anlæggets opbygning og anvendelighed til forskellige typer af opgaver samt o ren- og vedligeholdelse af anlægget.- Foretage korrekt modtagekontrol, udstøbning, bearbejdning og efterbehandling af konstruktionsbeton efter gældende regler og anbefalinger på området.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.