Kursus

Slap armering - trin 1

Du kan efter kurset udarbejde klippe- og bukkelister ud fra tegninger og beskrivelser med viden om dæklag, stødlængder, afstande mellem armeringsjern og armeringens placering m.m. samt udføre klipning og bukning af jern med elektrisk maskiner ud fra foreliggende klippe- og bukkelister. Det vil være hensigtsmæssigt at supplere kurset med kompetencer i udførelse af forskalling. Kurset er 1. trin ud af 3 på de trindelte kurser.

Fakta

Navn:
Slap armering - trin 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2887
Fagkode:
48764-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Mål

Deltagerne kan: - Selvstændigt udarbejde klippe- og bukkelister ud fra tegninger og beskrivelser. - Anvende viden om krav og standarder til dæklag, stødlængder, afstande mellem armeringsjern og armeringens placering m.m. ved udarbejdelse af klippe- og bukkelister.- Udføre klipning af jern med elektrisk klippemaskine - håndholdt såvel som stationær maskine.- Foretage bukning af jern med elektrisk bukkemaskine ud fra foreliggende bukkelister. - Udføre arbejdet under hensyn til gældende standarder for området - med fokus på bukkeskivediameter og temperaturkrav. - Udføre arbejdet med viden om de enkelte værktøjers opbygning og anvendelsesmuligheder.- Selvstændigt planlægge gennemførelse af en armeringsopgave. - Udføre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.