Kursus

Slap armering - trin 3

Du kan efter kurset udføre komplicerede og specielle armeringsopgaver fx trappearmering, tæt armering i krydsende søjler og bjælker mv. og vurdere om dæklag, klippelængder, stødlængder, afstande mellem armeringsstænger, antal, armerings placering m.m. opfylder de krav, som tegninger og standarder foreskriver. Det vil være hensigtsmæssigt at supplere kurset med kompetencer i udførelse af forskalling.Kurset er trin 3 ud af 3 på de trindelte kurser. For at deltage på trin 3 forudsættes at have bestået trin 2 eller på anden vis påvise lignende kompetencer.

Fakta

Navn:
Slap armering - trin 3
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2212
Fagkode:
49075-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre komplicerede og specielle armeringsopgaver fx trappearmering, tæt armering i krydsende søjler og bjælker mv. - Vurdere om dæklag, klippelængder, stødlængder, afstande mellem armeringsstænger, antal, armerings placering m.m. opfylder de krav, som tegninger og standarder foreskriver.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland