Kursus

Finisharbejde på hærdet beton

Du kan efter kurset foretage finisharbejde på beton, der efter hærdningen fremstår med æstetiske småfejl samt udføre finisharbejde på beton. Du kan endvidere foretage opbygning af form til større påstøbninger, samt udføre slibning og svumning af betonelementer.

Fakta

Navn:
Finisharbejde på hærdet beton
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49187-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltagerne kan: - Foretage finisharbejde på beton, der efter hærdningen fremstår med æstetiske småfejl.- Udføre finisharbejde på beton med omfattende fjernelse af skadede beton, rensning for støv, fugtning, primning og håndudsætning. - Foretage opbygning af form til større påstøbninger, samt udføre slibning og svumning af betonelementer.- Udvælge egnet reparationsprodukter og værktøj til arbejdets udførelse. - Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland