Kursus

Beton - Industriel produktion

Du kan efter kurset arbejde med produktion af betonelementer og fungere som assistent for kolleger, fx. blandemesteren og/eller betonkontrollanten. Du kan kommunikere med kolleger med kendskab til branchens fagsprog, arbejdsfunktionerne og økonomiske faktorer i en betonproducerende virksomhed. Du kan endvidere skelne mellem spændbeton, betondæk, -væg, -søjler, -bjælker og tyndpladeelementer ud fra viden om betonelementfremstilling.

Fakta

Navn:
Beton - Industriel produktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49177-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltageren kan: - Arbejde med produktion af betonelementer. - Fungere som assistent for betonproducerende kolleger, fx. blandemesteren og/eller betonkontrollanten. - Anvende branchens fagsprog og kendskabet til arbejdsfunktionerne, fra produktion til levering, og de økonomiske faktorer i en betonproducerende virksomhed til at kommunikere med kolleger.- Arbejde ud fra kendskab til flere typer af betonindustrielle produktionsmetoder og betonprodukters forbindelse til og betydning i byggeriet. - Skelne mellem spændbeton, betondæk, -væg, -søjler, -bjælker og tyndpladeelementer ud fra viden om betonelementfremstilling. - Håndtere betons delmaterialer korrekt i henhold til standarder for området.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland