Kursus

Formbygning til betonstøbning - specialløsninger

Du kan efter kurset tilrettelægge og udføre avancerede og specielle formbygningsopgaver til brug for støbning af forskellige betonelementtyper med tilhørende udsparinger. Du kan endvidere opbygge og gennemføre alle arbejder i forbindelse med støbning af sandwichelementer samt medvirke ved udstødning af komplicerede betonelementer på baggrund af viden om materialer og udstyr til betonfremstilling.

Fakta

Navn:
Formbygning til betonstøbning - specialløsninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49183-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltageren kan: - Udføre avancerede og specielle formbygningsopgaver til brug for støbning af forskellige betonelementtyper. - Tildanne og placere udsparinger med smig og fals i træ og andre materialer, bl.a. polystyren, ud fra tegninger. - Tilrettelægge og udføre arbejdet ud fra viden om geometri ved forskallings- og formarbejde.- Opbygge og gennemføre alle arbejder i forbindelse med støbning af sandwichelementer. - Medvirke ved udstøbning af komplicerede betonelementer på baggrund af viden om materialer og udstyr til betonfremstilling.- Foretage egenkontrol af støbeklar form, af armering og af færdige elementer ud fra viden om gældende standarder, kontrolordninger samt krav til dokumentation af produkternes ensartethed og kvalitet.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland