Nedriver fjerner beton
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Diamantskæring, nedrivning og ressourcehåndtering

På kurserne inden for området får du forudsætninger for at planlægge og udføre nedrivning af bygninger, og du lærer at håndtere mange forskellige typer materialer.

Fakta

Navn:
Diamantskæring, nedrivning og ressourcehåndtering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2889

Du lærer blandt andet at foretage sprængning, skæring og boring under hensyn til bygningens konstruktion, og du kan vurdere og sortere affald sundhedsmæssigt forsvarligt, fx med henblik på genanvendelse.

Se alle AMU-kurser inden for området Diamantskæring, nedrivning og ressourcehåndtering på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Områdets kurser giver kompetencer inden for:

  • Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner
  • Vurdering og sortering af materialeressourcer
  • Diamantskæring og boring i beton, tegl og lignende materialer
  • Bæredygtighed og grønne kompetencer for udførelse af nedrivning, diamantskæring og håndtering af materialeressourcer

Målgruppe

Kurserne henvender sig såvel til ufaglærte som til uddannede nedrivere og faglærte bygnings- og anlægsarbejdere, der er beskæftiget med nedrivning af bygninger og anlæg.

Desuden til personer, der arbejder inden for jobområdet med en helt anden uddannelse som baggrund.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle kan deltage på et AMU-kursus.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der er i job eller ledige. Personer med en videregående uddannelse kan deltage, men skal betale fuld pris.

For at tilmelde dig et AMU-kursus skal du enten bo eller arbejde i Danmark.

For at deltage i certifikatkurser skal du evt. opfylde særlige krav fra myndighederne til fx alder, kørekort eller andet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Udvikling af sjakbajsen som leder
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Introduktion til førstehjælp på jobbet
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Betjening af dumpere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Konflikthåndtering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Standarder for betonfremstilling
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Affald - fraktioner
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information