Kursus

Betjening af dumpere

Deltagerne kan betjene dumpere i forbindelse med udførelse af transportopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet.

Fakta

Navn:
Betjening af dumpere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
44486-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne skal have kørekort til traktor eller personbil.

Mål

Deltagerne kan betjene dumpere i forbindelse med udførelse af transportopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet. Dette indebærer af deltagerne kan vurdere maskinernes anvendelighed til en given opgaven, udfra maskinens specifikationer og projektets beskrivelse/ omfang, og kan med kendskab til maskinenes konstruktion/opbygning tage højde for maskinenes stabilitet.Deltagerne kan på baggrund af teoretisk viden og praktiske opgaver vælge en økonomisk optimal tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne.Deltagerne kan udføre daglig tjek/ periodisk eftersyn og kontrol i henhold til betjenings- / vedligeholdelsesanvisningen for den pågældende maskine.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser