Kursus

Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder

Deltagerne kan identificere farlige byggematerialer ved renoveringsarbejde, herunder asbest,PCB, bly, kloredede paraffiner og forurenet jord på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt.

Fakta

Navn:
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2889
Fagkode:
47338-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til udbredelsen af farlige byggematerialer som asbest, PCB, bly, klorerede paraffiner og forurenet jord og på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt i den danske bygningsmasse identificere farlige byggematerialer ved renovering ud fra udseende, typisk anvendelsesperiode og bygningens historik. Deltagerne kan medvirke ved afdækning af omfanget af farlige byggematerialer på baggrund af kendskab til gennemførelse af forundersøgelser, ligesom deltagerne kan indtænke sikkerhed og sundhed i planlægning og udførelse af arbejdet i henhold til gældende regler, vejledninger og andre informationer om arbejdsmiljø

Varighed

1,0 dag

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser