Kursus

Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet

Du kan efter kurset bl.a. medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand - og stormskadede bygninger samt vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives. Du kan endvidere planlægge nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen og træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.

Fakta

Navn:
Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
7,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2889
Fagkode:
49072-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Mål

Deltagerne kan - Medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand - og stormskadede bygninger. - Vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives.- Udarbejde en arbejdsplan for nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen.- Træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.- Detailplanlægge nedrivningens gennemførelse, så nedrivningen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyn til transportveje.- Udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til sikkerhed og miljø. - Fastlægge, hvor der skal benyttes rullestilladser, maskinhjælp og specialværktøj. - Fastlægge, hvor der skal foretages afspærringer og afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen.

Varighed

7,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.