Kursus

Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik

Deltagerne kan vejlede brugerne af genbrugsstationerne om sorteringskriterierne for affaldet på den pågældende genbrugsplads, på baggrund af viden om gældende regler og lovgivning om affaldsfraktionering, miljø og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2218
Fagkode:
43478-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til ansatte på genbrugspladser.

Mål

Deltagerne kan vejlede brugerne af genbrugsstationerne om sorteringskriterierne for affaldet på den pågældende genbrugsplads på baggrund af viden om gældende regler og lovgivning om affaldsfraktionering, miljø og arbejdsmiljø.Deltagerne kan på samme baggrund udføre deres arbejde på genbrugspladsen under hensyn til egen og andres sikkerhed og således medvirke til forebyggelse at brugeres til skadekomst under ophold på pladsen.Deltagerne kan udfra viden om affaldsbehandlingen af de enkelte fraktionstyper oplyse brugerne af genbrugspladserne om behandling/genanvendelse af affaldet samt fremme borgernes forståelse for affaldssorteringens vigtighed og forklare sammenhængen imellem renhedskriterier og økonomi

Varighed

3 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkeds- uddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser