Kursus

Iværksætteri - ny forretningside

Efter kurset kan du vurdere og udvikle forretningspotentialet fra din idé til en konkret forretningsplan. Efter kurset kan du udarbejde en salgs- og markedsføringsplan og anvende forskellige økonomiske modeller i din forretningsplan.

Fakta

Navn:
Iværksætteri - ny forretningside
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
48763-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller skal arbejde med iværksætteri.

Mål

Deltageren kan vurdere og udvikle forretningspotentialet fra en idé til en konkret forretningsplan, samt vurdere sit produkt/serviceydelses værditilbud i forhold til kundens behov.Deltageren kan segmentere markedet og forstå kundernes behov, for derved at designe og tilpasse ideen hertil. Deltageren kan udarbejde en salgs- og markedsføringsplan med størst mulig effekt i forhold til den konkrete forretningsplan.Deltageren kan prisfastsætte sit produkt/serviceydelse samt udvælge og anvende forskellige økonomiske modeller til beregning af de økonomiske konsekvenser i forhold til den konkrete forretningsplan. Deltageren kender til forskellige virksomhedsformer og kan søge nødvendig information om beskyttelse af rettigheder samt har kendskab til hvor man kan få relevant vejledning.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.