Kursus

Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program

Efter kurset kan du medvirke til udarbejdelse af virksomhedens grafiske salgs- og præsentationsmateriale på et grundlæggende niveau til publikationer til brug både online og til udskrift.

Fakta

Navn:
Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
49799-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med udarbejdelse af virksomhedens grafiske præsentations- eller salgsmateriale på et grundlæggende niveau, fx kontor- eller salgsassistenter. Det anbefales, at deltageren har gennemført AMU-kurset 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan opstille publikationer i et dtp program til fx brochurer, nyhedsbreve, plakater mm. Deltageren kan anvende programmets værktøjer og layoutmuligheder på et grundlæggende niveau. Deltageren har kendskab til forskelle mellem online og trykte publikationer, og kan vurdere hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.