Kursus

Hygiejne i kunde- og gæstebetjening

Efter kurset kan du levere en høj og sikker hygiejne på en imødekommende og professionel måde over for dine kunder og gæster - og samtidig guide dem til at overholde gældende retningslinjer.Du kender til regler og vejledninger om at forebygge smitterisiko og brug af desinfektions- og værnemidler samt værneforanstaltninger og kan på den baggrund holde en høj hygiejne i forhold til at betjene kunder og gæster.

Fakta

Navn:
Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
49792-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i alle større eller mindre virksomheder, der betjener og kommunikerer serviceorienteret med kunder og gæster, og som samtidig skal holde en høj hygiejne på stedet.Dette kursus er på basalt niveau og kræver ingen forkundskaber.

Mål

Deltageren kan bidrage til at skabe tryghed hos kunder og gæster om hygiejnen. Deltageren kan kommunikere på en imødekommende og professionel måde over for kunder og gæster på stedet, gennem kendskab til myndighedernes regler og vejledninger om forebyggelse af smitterisiko.Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med kunden i forhold til foranstaltninger for brug af desinfektions- og værnemidler.Deltageren kan finde relevante informationer og holde sig opdateret gennem brug af hjemmesider og sociale medier.

Varighed

1,0 dag

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.