Kursus

Personbefordring med bus

Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Fakta

Navn:
Personbefordring med bus
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
30,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2288
Fagkode:
40531-

Målgruppe

Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute eller turist trafik.

Mål

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 342 af 01/05/2009.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf bek. nr.177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Varighed

30,0 dage.

Eksamen

Der afholdes teoretisk og praktisk køreprøve til katagori D-EP, ligesom der afholdes prøve i de grundlæggende kvalifikationer efter Trafikstyrelsens regler.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

AMU JUUL

AMU Nordjylland

AMU SYD

AMU-Fyn

AMU-Vest

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

DEKRA A/S

DEKRA Fyn ApS

DEKRA Midtjylland ApS

DEKRA Nordjylland A/S

DEKRA Sjælland A/S

DEKRA Sydjylland A/S

EUC Nordvest

EUC Sjælland

EUC Syd

Learnmark Horsens

U/NORD

Uddannelsescenter Holstebro

Zealand Business College