amu i personbefordring med bubus og rutebil
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Personbefordring med bybus og rutebil

Områdets kurser omfatter alle rutiner i forbindelse med bus- og rutebilkørsel som fx planlægning, billettering, sikkerhed og radiokommunikation, men også vedligehold, regler og service.

Fakta

Navn:
Personbefordring med bybus og rutebil
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2288

Som chauffør har du ansvar for passagerernes sikkerhed, og du fungerer som virksomhedens ansigt udadtil. På kurserne lærer du bl.a. at udarbejde tidsplaner og følge dem i praksis. Du lærer også at foretage de daglige driftseftersyn. Desuden får du kendskab til regler for bybus- og rutebilskørsel, og du lærer at yde service over for kunderne og håndtere konflikter.

Kurserne henvender sig til dig, som gerne vil have forudsætninger for at køre med passagerer i bus og rutebil. Det kan være store bybusser og rutebiler eller mindre busser, der fx anvendes til transport af syge og handicappede.

Se alle AMU-kurser inden for området Personbefordring med bybus og rutebil på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Personbefordring med bybus og rutebil omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af køretøjer
  • Kendskab til regler for bybus- og rutebilkørsel
  • Konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service
  • Personbefordring af syge og handicappede
  • Personbefordring med bybus og rutebil
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og energiøkonomisk kørsel
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Personbefordring med bybus og rutebil omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Personbefordring med bybus og rutebil er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Praktik for F/I
Køre- og hviletidsregler
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Transportpapirer inden for vejtransport
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Billettering og kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Kommunikation og kulturforståelse
Konflikthåndtering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Introduktion til offentlig servicetrafik
Brug af evakueringsstol
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
Køreteknik for erhvervschauffører, trin 1
Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring
Skadestop for erhvervschauffører
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Kørsel med turistliftbus
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
Brug af takograf og takografkort
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Befordring af fysisk handikappede med liftbil
Befordring af fysisk handicappede med trappemaskin
Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information