amu i transport af levende dyr
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Transport af levende dyr

Områdets kurser giver først og fremmest kendskab til det materiel, der anvendes, og de rutiner, der skal overholdes, når en chauffør kører med levende last.

Fakta

Navn:
Transport af levende dyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2226

Du lærer at håndtere dyrene og påtage dig ansvaret for, at de fx kan drikke under transporten, og at køretøjet desinficeres forsvarligt mellem hver transport. Derudover kan du håndtere de dokumenter, der følger en dyretransport. Du kan planlægge rute og benytte navigationsudstyr, og du kan køre sikkert. Du får kendskab til alle de regler, der regulerer området, vedr. dyrevelfærd, køre- og hviletider, arbejdstid mv., og du får indsigt i energi- og miljørigtig transport.

Kurserne henvender sig især til godschauffører, chaufføruddannede eller personer med anden faglig uddannelse. Du kan også fungere som kørselsforvalter.

Se alle AMU-kurser inden for området Transport af levende dyr på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Transport af levende dyr omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af transportmateriel samt udførelse af rationel, defensiv, sikker og økonomisk kørsel
  • Håndtering af dyr
  • Kendskab til dyretransportområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service inden for dyretransportområdet
  • Planlægning og gennemførelse af transporter

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Transport af levende dyr omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Transport af levende dyr er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information