amu i renovation
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Renovation

På kurserne inden for renovation lærer du at håndtere flere slags affald, fra dagrenovation, fødevareaffald, kompost, elektronik og storskrald til kemikalieaffald eller anden risikofyldt erhvervsaffald, fx fra hospitaler.

Fakta

Navn:
Renovation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2297

Du kan lære at betjene specialkøretøjer og udstyr til indsamling, komprimering og transport af affald forsvarligt, og du kan specialisere dig, fx i slamsugning. Centrale emner er også kundebetjening og sikkerhed.

Kurserne henvender sig både til faglærte og tillærte medarbejdere inden for renovationsbranchen.

Se alle AMU-kurser inden for området Renovation på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Renovation omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligeholdelse af renovationsområdets transportmateriel
  • Levering af kvalitet og service inden for renovationsområdet
  • Renovation
  • Renovationsområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Slamsugning
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd inden for renovationsområdet

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Renovation omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transport

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Renovation er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information