amu for erhvervsfiskere
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Erhvervsfiskere

Erhvervsfiskere omfatter kurser om bl.a. arbejdsmarkedsforhold og driftsøkonomi i fiskeriet, navigation for erhvervsfiskere og medicinkiste.

Fakta

Navn:
Erhvervsfiskere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2744

Kurserne henvender sig til dig, som har interesse i sundhed, ernæring og proviantering samt elektronisk navigation og vedligeholdelse af fiskeredskaber.

Se alle AMU-kurser inden for området Erhvervsfiskere på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Erhvervsfiskere omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse af fangstredskaber, fiskerimetoder og fangstbehandling
  • Arbejdsmarkedsforhold og driftsøkonomi i erhvervsfiskeriet
  • Drift af motorer og hydrauliske systemer
  • Kost, sundhed og ernæring
  • Navigation og instrumentbetjening
  • Specielle sikkerhedsmæssige aspekter ombord
  • Sø- og arbejdssikkerhed, brandberedskab, førstehjælp og sygdomsbehandling

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Erhvervsfiskere omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Erhvervsfiskere er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information