amu i mobilkran
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Mobilkraner med ballast

Området tilbyder kurser i bl.a. mobilkranteknik, kvalitet og service samt en fælles grunduddannelse i anhugning.

Fakta

Navn:
Mobilkraner med ballast
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2733

Kurserne henvender sig til dig, der interesserer dig for fx kranområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomiteknik samt service.

Se alle AMU-kurser inden for området Mobilkran på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Mobilkraner med ballast omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kranområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service
  • Mobilkranteknik
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer

Nogle kurser tilhører flere faglige uddannelsesområder. På området Transporterhvervene får du en fuldstændig liste over alle tilhørende uddannelser inden for området.

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes af AMU-centre få steder i landet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Mobilkraner med ballast er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information