Kursus

Ajourføring Mobil kran - simulator

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring, betjene kraner med fokus på opstilling, og håndtere forskellige typer af kraner. Deltageren kender risici og farer ved forkert betjening af kraner.

Fakta

Navn:
Ajourføring Mobil kran - simulator
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2733
Fagkode:
48868-

-

Målgruppe

Erfarne kranførere som tidligere har erhvervet krancertifikat B (mobilkran), eller Mobile kraner over 30 tm med ballast, og som ønsker at opnå en vis rutine i betjening af kraner samt genopfriskning af gældende krav indenfor området.

Mål

Deltageren har efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret kransimulator, med skærme, betjeningsplads, ophængt førerplads samt bæltemonteret kontrolpanel, opnået ajourføring af færdigheder til: - Betjening af mobilekraner med fokus på opstilling og korrekt indstilling af LMI-system- Optimering af betjeningsmønster- Håndtering af forskellige typer kraner, på en optimal mådeDeltageren har endvidere fået ajourført kendskab til:- Risici og farer ved forkert betjening af kraner- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler

Varighed

1,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.