amu i vintertjeneste
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vintertjeneste

Inden for området kan du tage en grunduddannelse i snerydning og glatførebekæmpelse.

Fakta

Navn:
Vintertjeneste
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2298

Det indebærer fx, at du kan montere, læsse og rengøre udstyr og materiel til snerydning. På de enkelte kurser kan du bl.a. lære om rydning af stier og fortove samt om rydning og glatførebekæmpelse med lastbil eller traktor. 

Desuden får du kendskab til regler om sikkerhed og miljø i forbindelse med vintertjeneste.

Kurserne henvender sig fx til chauffører, kørselsforvaltere, disponenter og vognmænd. Du kan også være sæsonansat til glatførebekæmpelse.

Se alle AMU-kurser inden for området Vintertjeneste på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vintertjeneste omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af materiel til vintertjeneste
  • Håndtering af udstyr til vintertjeneste
  • Kendskab til vintertjenestens regler
  • Planlægning af snerydning og glatførebekæmpelse
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og økonomisk kørsel i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd inden for vintertjeneste
  • Vintertjenestens metoder

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler.

Værd at vide

Vintertjeneste omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Vintertjeneste er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information