amu i flytning og møbeltransport
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Flytning og møbeltransport

Flytning og møbeltransport omfatter kurser inden for flyttetekniske hjælpemidler, virksomhedsflytning samt surring og stuvning af flyttegods.

Fakta

Navn:
Flytning og møbeltransport
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2719

Kurserne henvender sig til dig, som ønsker opdateret viden om flytning, møbeltransport, flytning af tungt bohave og inventar samt flytteteknik.

Se alle AMU-kurser inden for området Flytning og møbeltransport på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Flytning og møbeltransport omfatter kurser inden for emnerne:

  • Flytteområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Flytteteknik

Kurserne udbydes typisk af AMU-centre få steder i landet.

Værd at vide

Flytning og møbeltransport omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Flytning og møbeltransport er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information