amu i transportoptimering
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Transportoptimering

På områdets kurser beskæftiger du dig med procesoptimering og logistikstyring i forbindelse med transport af både varer og mennesker.

Fakta

Navn:
Transportoptimering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2261

Du lærer at planlægge, koordinere og organisere det daglige arbejde ud fra krav til effektivitet, service og kvalitet. Du lærer fx at fastsætte normer for vedligehold af materiel, og du får viden om, hvordan man etablerer og efterlever aftaler med kunder og leverandører. Endelig får du indsigt i transport- og lagerøkonomi.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i transportbranchen. Du kan fx fungere som masterdriver, transportteamkoordinator, pakmester, forvalter af transportmateriel, kørselsplanlægger, lagerformand eller transportplanlægningsassistent.

Se alle AMU-kurser inden for området Transportoptimering på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Transportoptimering omfatter kurser inden for emnerne:

  • Procesoptimering
  • Produkt- og branchekendskab, kundeservice og markedsforhold
  • Tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet
  • Virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel henseende

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Transportoptimering omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Transportoptimering er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Samarbejde i grupper i virksomheden
Konflikthåndtering
E-mail til jobbrug
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information