amu i personbefordring med taxi
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Personbefordring med mindre køretøjer

Områdets kurser giver chauffører kendskab til de regler, der gælder for persontransport med taxi, limousiner og andre mindre køretøjer som flextaxi og handicapbusser. Her finder du taxikvalifikationsuddannelsen.

Fakta

Navn:
Personbefordring med mindre køretøjer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2859

Du kan lære at betjene det udstyr, der anvendes i handicapbusser, og om særlige hensyn i forbindelse med transport af sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Der er fokus på kvalitet, sikkerhed og kundeservice, og du lærer, hvordan du løser de udfordringer, du vil møde alene, når du arbejder som chauffør. Det gælder din adfærd over for virksomhedens kunder men fx også, hvordan du handler efter reglerne i tilfælde af færdselsuheld.

Kurserne henvender sig til chauffører, der vil søge om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, men også til personer, der fx vil kvalificere sig til at transportere passagerer i en institutions egne køretøjer.

Se alle AMU-kurser inden for området Personbefordring med mindre køretøjer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Personbefordring med mindre køretøjer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligeholdelse af køretøjer
  • Kendskab til regler for personbefordring
  • Konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Levering af kvalitet og service
  • Personbefordring af syge og handicappede
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og energiøkonomisk kørsel
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer
  • Udførelse af personbefordring i mindre køretøjer

Områdets kurser omfatter taxikvalifikationsuddannelsen og kurser i befordring af bevægelseshæmmede, de såkaldte BAB-kurser.

Kurserne udbydes typisk af AMU-centre og tekniske skoler/transportskoler.

Værd at vide

Personbefordring med mindre køretøjer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Personbefordring med mindre køretøjer er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Trafikstyrelsens side om den nye taxilov: taxilov.dk.

Om Taxikurser på UddannelsesGuiden.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Sundhed for personbefordringschauffører
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Kommunikation og kulturforståelse
Sundhed for erhvervschauffører
Konflikthåndtering
Rutebilkørsel udbud
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Køreteknik for erhvervschauffører, trin 1
Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
Brug af takograf og takografkort
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information