Kursus

Rutebilkørsel udbud

Deltageren får en helhedsforståelse for administration og arbejdsorganisering i trafik- og rutebilselskaber, og kan på denne baggrund på kvalificeret vis deltage i og være aktiv part i en række driftsopgaver i et busselskab.

Fakta

Navn:
Rutebilkørsel udbud
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2288
Fagkode:
46494-

Målgruppe

Rutebilchauffører, der ønsker øget indsigt i virksomhedens organisering og drift.

Mål

Deltageren kan på grundlag af sit kendskab til en rutebilvirksomheds opbygning, organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer og forpligtelser, være aktiv medspiller i det daglige arbejde i en rutebilvirksomhed. Deltageren er, på grundlag af sit kendskab til og arbejde med det respektive trafikselskabs udbud af ritebiltrafik, i stand til at bearbejde de kontraktlige krav, der stilles til en rutebilvirksomhed. Deltageren kan, med udgangspunkt i kendskab til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen, aktivt deltage i det sikkerhedsmæssige arbejde.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser