lager, terminal og logistik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Lager, terminal og logistik

Områdets kurser giver en bred introduktion til lagerarbejde og lagerstyring. Du får værktøjer til at modtage, kontrollere og lagre varer, som efterfølgende ’plukkes’ fra lageret, emballeres, mærkes og sendes igen.

Fakta

Navn:
Lager, terminal og logistik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2873

Du lærer bl.a. at anvende teknologi, der giver overblik over produkternes vej gennem virksomheden. Fx stregkoder, RFID (RadioFrekvens-IDentifikation) og andre systemer til identifikation af varer og styring af ordrer. Området omfatter også certifikatkurser til gaffeltruck og gaffelstabler.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere på alle slags lagre og terminaler. Det kan være i produktionsvirksomheder, på engroslagre, lagerhoteller, fragt- og speditionsterminaler. Men fx også på reservedelslagre, i byggemarkeder, medicinalvirksomheder og Forsvaret.

Se alle AMU-kurser inden for området Lager, terminal og logistik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser 

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Lager, terminal og logistik omfatter kompetencer inden for:

  • Arbejdsmiljø, miljø, bæredygtighed i lager- og terminalarbejde
  • Lager- og terminalarbejde
  • Procesforståelse af lager- og terminalarbejdet
  • Produkt- og branchekendskab
  • Tilrettelæggelse af lager- og terminalarbejdet

Uddannelsessteder

Kurserne udbydes af AMU-centre og tekniske skoler over hele landet. Se kort.

Værd at vide

Lager, terminal- og logistik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Lager, terminal og logistik er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information