Kursus

Medspiller til grøn omstilling i produktionen

På dette kursus lærer du om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer og får forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.

Fakta

Navn:
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49973-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Mål

Efter gennemført kursus:· Er du motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen. · Har du grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer. · Har du forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien. · Kender du egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen. Efter gennemført kursus kan du:· Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien. · Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner. · Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.